top of page
  • 作家相片Yau Wai

即日鮮教你蒸海鮮時間大閘蟹蒸幾耐蒸魚蒸幾耐?

已更新:2020年6月23日大閘蟹蒸幾耐?肉蟹蒸幾耐?這些問題我們經常會遇到的,即日鮮於下面會一次過列晒出來比大家參考。蝦蟹蒸幾耐?

開邊蝦 5分鐘

班尿瀨尿蝦 8分鐘(有羔13-15分鐘)

開邊龍蝦仔 7-8分鐘

花蟹 12兩至1斤 15分鐘

肉蟹/羔蟹 12兩至1斤 13-15分鐘

菲律賓大石蟹 12兩至1斤 13分鐘

黃油蟹 12兩至1斤 12分鐘(再焗多3分鐘)

阿拉斯加長腳蟹 5-7斤 25-30分鐘

白鱔 1斤 12-15分鐘甲殻類海鮮蒸幾耐?

元貝/扇貝 8分鐘

帶子 6分鐘

刀貝 5-6分鐘

大蜆 8-10分鐘

沙蜆/波波蜆/花甲/沙白 6-8分鐘

鮑魚仔 8-10分鐘

大南非鮑魚及大澳洲鮑魚 13-15分鐘

蟶子王 4分鐘

貴妃蚌 4分鐘

象拔蚌仔 4-5分鐘

蝴蝶蚌 8分鐘

北寄貝 5分鐘花螺 13-15分鐘魚類蒸幾耐?

沙巴龍躉、石班、青斑等(魚類)12至1斤    8-10分鐘

1斤半以上13-15分鐘大閘蟹蒸幾耐?

雌雄無分別,係兩數分的

3-4兩 15-20分鐘

5-7兩, 20-25分鐘

7-9兩, 25-30分鐘以上蒸煮時間僅作參考,因為每個家庭用的爐頭都不一樣,有家庭明火蒸海鮮,有的用蒸爐,有的用電磁爐,各式煮食工具都會影響火力,亦即是影響海鮮煮熟的時間,所以以下時間都為明火爐大火水滾後的蒸海鮮時間,亦不保証絕對無誤包熟,而其他工具則需自己衡量蒸煮時間。
另外恭喜 ringoli.net 的 Ringo(Seo專家)生日,在此送上生日backlink。

27,868 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page